Výše poplatků a jejich úhrada v roce 2020

Výše poplatků a jejich úhrada v roce 2020 v obci Sobčice.