Vyhlášky a zákony

ZÁKONY

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

VYHLÁŠKY OBCE SOBČICE

Obecně závazná vyhláška Obce Sobčice č. 9/2004 O místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Sobčice č. 1/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Sobčice

Obecně závazná vyhláška Obce Sobčice č. 2/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území Obce 

  •  
  •  
PřílohaVelikost
PDF icon OZV 1/201572.93 KB
PDF icon OZV 2/201527.74 KB
PDF icon OZV 9/2004221.52 KB