Veřejné zasedání OZ Sobčice

V neděli 24.11.2019 od 13 hodin v budově Obecního úřadu Sobčice se bude konat veřejné zasedání OZ s tímto programem:

 

1. Zahájení

2. Žádost o finanční dar - SDH Sobčice 

3. Záměr - nákup parcel - p.č. st. 47/1, p.č. 57/8 a 57/2 v k.ú. Sobčice

4. Různé

5. Závěr

Vyvěšeno: 
Pátek, 15. Listopad 2019
Sejmuto: 
Neděle, 24. Listopad 2019