Veřejné zasedání OZ

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sobčice se bude konat dne 17.7.2019 od 19 hodin v budově Obecního úřadu Sobčice s tímto programem:

1. Zahájení

2. Rozpočtové opatření č. 3/2019

3. Reklamační řád kanalizace

4. Prostředky obnovy vodovodů a kanalizace

5. Návrh na převod pozemků - výstavba dálnice

6. PD - Obecní dům

7. Dotace r. 2019 a 2020

8. Různé - nákup nemovitosti čp. 26, záměry MŠ atd. 

Vyvěšeno: 
Pondělí, 8. Červenec 2019
Sejmuto: 
Středa, 17. Červenec 2019