Úřední deska Sobčice

Název Popis Vyvěšenoseřadit vzestupně Sejmuto Soubor
Výsledky voleb do Evropského parlamentu na území obce Sobčice

Výsledky voleb do Evropského parlamentu na území obce Sobčice naleznete zde

27.05.2019
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Podchlumí za rok 2018

Návrh závěrečného účtu MP za rok 2018.

24.05.2019 19.06.2019 PDF icon Závěrečný účet MP za rok 2018
Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SOBČICE za rok 2018

Návrh "Závěrečného účtu obce Sobčice za rok 2018"

14.05.2019 31.05.2019 PDF icon Soubor - FIN 12, Soubor Inventar. zpráva , PDF icon Soubor - MŠ příloha , PDF icon Soubor - MŠ rozvaha, PDF icon Soubor - MŠ výkaz ZZ, PDF icon Soubor - Příloha obec, PDF icon Soubor - Rozvaha obec, PDF icon Soubor - Sestavy, PDF icon Soubor - Sestavy, Microsoft Office document icon ZÚ textová část, PDF icon Soubor - výkaz ZZ obec, PDF icon Audit
31.5.2019 Ustavující veřejné zasedání OZ Sobčice

INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice

 

Obecní úřad Sobčice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice, svolaného dosavadním starostou obce Luďkem Smolíkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:

 

Obec Sobčice – místnost obecního úřadu, Sobčice č. p. 25

Doba konání:

 

31.5.2019 od 18:00

Navržený
program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Návrh programu jednání – schválení
 4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání OZ
 5. Přijetí rezignace starosty a místostarosty
 6. Volba starosty a místostarosty
  1. určení počtu místostarostů
  2. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce neuvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
  3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty 
  5. navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty

 

 1. Volba členů finančního a kontrolního výboru
 2. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
 3. Změna ÚP Obce Sobčice – schválení
 4. Závěrečný účet obce Sobčice za rok 2018 – schválení
 5. Účetní závěrka obce Sobčice za rok 2018 – schválení
 6. Účetní závěrka za příspěvkovou organizaci MŠ Sobčice - schválení
 7. Rozpočtové opatření obce Sobčice č. 2/2019
 8. OZV obce Sobčice č. 1/2019 – schválení
 9. Prodej obecního pozemku p.č. 694/12 – schválení
 10. Žádost o finanční dar – Linka bezpečí
 11. Řád pohřebiště - schválení
 12. Různé:
 • Smlouva o krátkodobém pronájmu areálu/obecního sálu  - schválení
 • Výše poplatku za pronájem areálu – schválení

 

 

13.05.2019 31.05.2019
Oznámení - volby do EP

Oznámení - volby do Evropského parlamentu.

09.05.2019 26.05.2019 PDF icon Oznámení
Záměr o prodeji obecního pozemku p.č. 694/12

Záměr o prodeji obecního pozemku p.č. 694/12 k.ú. Sobčice.

Kontaktní osoba: Munzar tel.: 724 180 458

08.05.2019 31.05.2019 PDF icon zamer_prodeje_pozemku.pdf
Přerušení provozu MŠ Sobčice v době letních prázdnin

V době letních prázdnin bude MŠ Sobčice uzavřena od 8.7. 2019 do 23.8.2019.

02.05.2019 08.07.2019