Úřední deska Sobčice

Název Popis Vyvěšenoseřadit vzestupně Sejmuto Soubor
Výše poplatku stočné pro r. 2020

Schválený poplatek stočné pro r. 2020 v obci Sobčice.

Výše poplatku: 8,- Kč / m3

16.12.2019
Schválený - Střednědobý výhled rozpočtu obce Sobčice do r. 2023

Schválený - Střednědobý výhled rozpočtu obce Sobčice do r. 2023.

13.12.2019 Office spreadsheet icon Střednědobý výhled rozpočtu obce Sobčice do r. 2023
Schválený rozpočet obce Sobčice pro r. 2020

Schválený rozpočet obce Sobčice pro r. 2020. 

13.12.2019 PDF icon Schválený rozpočet obce Sobčice r. 2020
Veřejná vyhláška MZe

Veřejná vyhláška MZe.

12.12.2019 15.01.2020 PDF icon Veřejná vyhláška
Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu - Obnova střech na obecních budovách v obci Sobčice

Dne 8.12.2019 obec Sobčice vyhlašuje výzvu/veřejnou zakázku malého rozsahu pro podání nabídek pro projekt s názvem „Obnova střech na obecních budovách v obci Sobčice“.

Lhůta a místo pro podání nabídek:

od 9.12.2019 a končí dnem 8.1.2020 v 18hod. , Sobčice č.p. 25, 508 01 Hořice.

Veškeré informace k veřejné zakázce naleznete v přiložené výzvě a zadávací dokumentaci.

Kontaktní osoba: Barešová, starostka obce, tel.: 724 180 458.

 

Přílohy ZD:

  • Krycí list rozpočtu – příloha č. 1
  • Čestné prohlášení – příloha č. 2
  • Výkaz výměr/položkový rozpočet projektu – příloha č. 3
  • Smlouva o dílo – příloha č. 4

 

08.12.2019 08.01.2020 PDF icon Výzva, PDF icon Zadávací dokumentace, Microsoft Office document icon Krycí list rozpočtu - příloha č. 1, Microsoft Office document icon Čestné prohlášení - příloha č. 2, Office spreadsheet icon Výkaz výměr - příloha č. 3, Microsoft Office document icon Návrh smlouvy o dílo - příloha č. 4
Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu. 

27.11.2019 20.12.2019 PDF icon Veřejná vyhláška , Image icon Situační výkres
Veřejné zasedání OZ Sobčice dne 13.12.2019

Veřejné zasedání OZ Sobčice se bude konat dne 13.12.2019 od 18,30hod. v zasedací místnosti OÚ Sobčice s tímto programem viz příloha. 

27.11.2019 13.12.2019 Microsoft Office document icon Program OZ