Úřední deska Sobčice

Název Popis Vyvěšenoseřadit sestupně Sejmuto Soubor
Zasedání zastupitelstva obce Sobčice

Program jednání:

1. Prodej pozemku p.č. 503/10, k.ú. Sobčice

2. Předání úřadu

3. Volba členů kontrolního, finančního a kulturního výboru

4. Audit

5. Prodej pozemku p.č. 103/3, k.ú. Sobčice

6. Různé

15.11.2010 01.12.2010
Záměr pronájmu Obecního hostince

Více informací na OÚ Sobčice. 

01.12.2010 15.12.2010
Oznámení zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje

Více informací na OÚ Sobčice.

01.12.2010 15.12.2010
Záměr prodeje pozemku

ZASTUPITELSTVO OBCE SOBČICE projednalo na zasedání dne 1.12.2010, na základě žádosti pana Tomáše Krejčího, záměr prodeje pozemku  p. č. 103/3, v k.ú. Sobčice o celkové výměře 845 m2.

Byl proveden odhad výše uvedeného pozemku firmou – Ing. Jiří Samek, Třešňová 1926, 508 01 Hořice ve výši 69.450,- Kč.

Občané a instituce se mohou do 30 dnů od vyvěšení této vyhlášky vyjádřit k předmětu prodeje.

02.12.2010 10.01.2011 Microsoft Office document icon Oznámení
Zasedání zastupitelstva obce Sobčice

Program jednání:

 

  1. Projednání usnesení ze dne 1.12.2010
  2. Návrh rozpočtu na rok 2011
  3. Rozpočtové provizorium na rok 2011
  4. Inventarizace majetku a závazků obce
  5. Návrh na úpravu veřejného prostranství
  6. Různé
10.12.2010 22.12.2010
Návrh rozpočtu obce Sobčice pro rok 2011 22.12.2010 12.01.2011 PDF icon Návrh rozpočtu obce Sobčice pro rok 2011
Návrh rozpočtu Mikroregionu Podchlumí 22.12.2010 12.01.2011 PDF icon Návrh rozpočtu Mikroregionu Podchlumí