Úřední deska Sobčice

Název Popis Vyvěšenoseřadit vzestupně Sejmuto Soubor
Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SOBČICE za rok 2018

Návrh "Závěrečného účtu obce Sobčice za rok 2018"

14.05.2019 31.05.2019 PDF icon Soubor - FIN 12, Soubor Inventar. zpráva , PDF icon Soubor - MŠ příloha , PDF icon Soubor - MŠ rozvaha, PDF icon Soubor - MŠ výkaz ZZ, PDF icon Soubor - Příloha obec, PDF icon Soubor - Rozvaha obec, PDF icon Soubor - Sestavy, PDF icon Soubor - Sestavy, Microsoft Office document icon ZÚ textová část, PDF icon Soubor - výkaz ZZ obec, PDF icon Audit
31.5.2019 Ustavující veřejné zasedání OZ Sobčice

INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice

 

Obecní úřad Sobčice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice, svolaného dosavadním starostou obce Luďkem Smolíkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:

 

Obec Sobčice – místnost obecního úřadu, Sobčice č. p. 25

Doba konání:

 

31.5.2019 od 18:00

Navržený
program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Návrh programu jednání – schválení
 4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání OZ
 5. Přijetí rezignace starosty a místostarosty
 6. Volba starosty a místostarosty
  1. určení počtu místostarostů
  2. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce neuvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
  3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty 
  5. navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty

 

 1. Volba členů finančního a kontrolního výboru
 2. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
 3. Změna ÚP Obce Sobčice – schválení
 4. Závěrečný účet obce Sobčice za rok 2018 – schválení
 5. Účetní závěrka obce Sobčice za rok 2018 – schválení
 6. Účetní závěrka za příspěvkovou organizaci MŠ Sobčice - schválení
 7. Rozpočtové opatření obce Sobčice č. 2/2019
 8. OZV obce Sobčice č. 1/2019 – schválení
 9. Prodej obecního pozemku p.č. 694/12 – schválení
 10. Žádost o finanční dar – Linka bezpečí
 11. Řád pohřebiště - schválení
 12. Různé:
 • Smlouva o krátkodobém pronájmu areálu/obecního sálu  - schválení
 • Výše poplatku za pronájem areálu – schválení

 

 

13.05.2019 31.05.2019
Oznámení - volby do EP

Oznámení - volby do Evropského parlamentu.

09.05.2019 25.05.2019 PDF icon Oznámení
Záměr o prodeji obecního pozemku p.č. 694/12

Záměr o prodeji obecního pozemku p.č. 694/12 k.ú. Sobčice.

Kontaktní osoba: Munzar tel.: 724 180 458

08.05.2019 31.05.2019 PDF icon zamer_prodeje_pozemku.pdf
Přerušení provozu MŠ Sobčice v době letních prázdnin

V době letních prázdnin bude MŠ Sobčice uzavřena od 8.7. 2019 do 23.8.2019.

02.05.2019 08.07.2019
Oznámení

Oznámení o zahájení řízení - prodloužení stanoviska "Zástavba lokality RD - Sobčice"

01.05.2019 22.05.2019 PDF icon Oznámení
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2018. 

24.04.2019 31.05.2019 PDF icon Příloha