Úřední deska Sobčice

Název Popis Vyvěšenoseřadit vzestupně Sejmuto Soubor
Stanovení počtu volebních okrsků

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Sobčice pro volby do zastupitelstev krajů konaných dne 2. a 3. října 2020 dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 130/200 Sb. Počet volebních okrsků: 1 Sídlo: Sobčice č.p. 25, 508 01 Hořice (obecní úřad)

05.08.2020 03.09.2020 PDF icon Stanovení počtu volebních okrsků
Jmenování zapisovatele volební

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise dle § 17 odst. 6 zákona č. 130/2000 Sb. a vyhl. 152/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji jako zapisovatele pro volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje, pro volební okrsek č. 1 se sídlem v budově Obecního úřadu Sobčice, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 paní Lucii Šepsovou, bytem Sobčice 44

05.08.2020 03.10.2020 PDF icon Jmenování zapisovatele
Oznámení o vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů

Oznámení o vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň na základě § 56, odst. 6, písm. a) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nevyhrazuji v obci Sobčice plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň.

05.08.2020 03.10.2020 PDF icon Oznámení
Stanovení minimálního počtu členů volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020.

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

s t a n o v u j i

minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v obci Sobčice: ve volebním okrsku č. 1 v počtu 5 členů, (sídlo: budova Obecního úřadu Sobčice, č.p. 25)

29.07.2020 03.10.2020 PDF icon Stanovení minimálního počtu členů
Rozpočtové opatření č. 3/2020 obce Sobčice

Rozpočtové opatření č. 3/2020 obce Sobčice.

10.07.2020 PDF icon Rozpočtové opatření č. 3/2020
Výsledky rozboru pitné vody z obecního vodovodu Sobčice

Výsledky rozboru pitné vody z obecního vodovodu Sobčice. 

01.07.2020 PDF icon Výsledky rozboru pitné vody
Záměr prodeje pozemku p.č. 511/151

Obec Sobčice podle zákona č. 128/2000 Sb. ve znění násl. předpisů, §39, odst. L zveřejňuje svůj záměr prodat:

 

  • pozemek č. 511/151 o výměře 52 m2, druh pozemku: ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Sobčice.

 

Cena za 1 m2 činí 270,- Kč

 

Kontaktní osoba: Bc. Petra Barešová, starostka obce.

 

30.06.2020 PDF icon Záměr