UPOZORNĚNÍ

Vážení,

rádi bychom vás upozornili na to, že stále platí veškerá usnesení a doporučení vlády týkající se volného pohybu osob, sdružování a také povinného nošení roušek.

Přestože nebyla udělena výjimka pro cesty do objektů určených k rekreaci, mnoho občanů především z větších měst toto nerespektuje.

Z toto důvodu důrazně znovu opakuji všem občanům ČR, tedy občanům naší obce i těm, kdo do obce přijeli v rámci dočasného pobytu na víkend či delší dobu, že:

  • zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky (dle usnesení vlády č. 85/2020 Sb.)
  • zákaz shromažďování během nouzového stavu (usnesení vlády č. 69/2020 Sb.)
  • povinnost nosit roušku (usnesení č. 106/ 2020 Sb., o povinném nošení ochranných prostředků, které brání šíření kapének)

platí překvapivě i na území naší obce, a to pro všechny!  (včetně dětí, za které jste odpovědní!)

V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE KÝMKOLIV NAŘÍZENÍ VLÁDY NA ÚZEMÍ NAŠÍ OBCE DODRŽOVÁNO, BUDU NUCEN/A JAKO STAROSTA/STAROSTKA OBCE POSTUPOVAT V MEZÍCH ZÁKONA A TYTO PŘÍPADY HLÁSIT. Uvědomte si, že šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti je trestným činem! (Usnesení vlády č. 75/ 2020 Sb.,)

Buďte, prosím, všichni k sobě ohleduplní a dodržujte usnesení vlády!

 

Vyvěšeno: 
Úterý, 24. Březen 2020
Sejmuto: 
Úterý, 30. Červen 2020