SKLÁDKA ROŠTÍ

Roští a velké větve, které nepatří do kontejneru na bioodpad, můžete odvážet do "šutráku" ZA HNOJNÍK.

Na jiné místo větve neodkládejte. Děkujeme.