Sdružení Podzvičinsko/PODKRKONOŠÍ

   

 
Turistická oblast Podzvičinsko tvoří jižní část turistického regionu Krkonoše a Podkrkonoší. Sousední národní park Krkonoše i nově vyhlášený geopark Český ráj patří k nejnavštěvovanějším oblastem v okolí, a proto bychom Vás rádi pozvali také do klidnějšího Podzvičinska, které Vás svou nabídkou historie i současnosti určitě příjemně překvapí.
 
  • Geografická a geologická charakteristika

Krajinu tvoří podhorská pahorkatina. Severní část náleží do Krkonošského podhůří s nejvyšším vrcholem Zvičina (671 m). Zvičina je dominantou celé oblasti, které dala i její název. Vrchol poskytuje nádherné výhledy, z nichž nejatraktivnější je pohled na panorama Krkonoš. Jih Podzvičinska tvoří Jičínská pahorkatina. Podložím jsou křídové usazeniny s kvalitním pískovcem, který byl a je vyhledávaným kamenickým a sochařským kamenem. Geologicky velmi rozmanité je okolí Lázní Bělohradu, rodiště všestranného přírodovědce Dr. Antonína Friče. Ložiska rašeliny umožnily vznik slatinných lázní. Nejznámější jsou Anenské lázně v Lázních Bělohradě a Velichovky. Oblast náleží do povodí Labe. Labe protéká severovýchodní částí Podzvičinska v okolí Dvora Králové a Kuksu. Na řece je u Bílé Třemešné přehrada s architektonicky velmi působivou hrází ze začátku 20. století. Zbytek odvodňují říčky Bystřice a Javorka. Obě vytvářejí malebná údolí v místech, kde si prorazily cestu Chlumy. Ráz krajiny dotvářejí i četné rybníky, z nichž nejznámější je Vřešťovský. Původní podhorské pralesy byly ve středověku vykáceny a nahrazeny především smrkovými porosty. Velice kompaktní lesní celek se nachází na Královédvorsku, kde se mu říká les Království.

I když není na Podzvičinsku žádná velkoplošná chráněná oblast, nacházejí se zde četné přírodní památky (např. Sýkornice, Byšičky, Miletínská bažantnice, Černá louka, Vřešťovská bažantnice, Kamenná hůra nebo Čertovy hrady).

  • Bohatá historie

Památky na nejstarší osídlení oblasti objevíte v jižní části, která byla osídlena již v době kamenné. Četná hradiště připomínají první Slovany. Byl to kmen Charvátů a rod Slavníkovců. Nejznámější hradiště jsou u Kalu a Ostroměře. Ta je rodištěm Eduarda Štorcha, známého popularizátora pravěku. Středověkou kolonizaci připomínají zachovalé románské prvky v kostelících na Byšičkách a v Lanžově i zachovalé podzemí knížecího hradu v Miletíně. Památky na královská hrazená města můžete vidět ve Dvoře Králové nad Labem a Jaroměři. Romantickou zříceninu hradu Kumburk najdete u Nové Paky. Oblíbil si ji již Karel Hynek Mácha a dnes skupina nadšenců, která hrad opravuje. Husitskou revoluci připomíná první socha Jana Žižky v Čechách. Najdete ji na vrchu Gothard v Hořicích. Slavný vojevůdce zde porazil české pány v roce 1423. Zbytky hrdého šlechtického sídla můžete navštívit na Pecce, kde najdete expozici věnovanou slavnému renesančnímu kavalírovi Kryštofu Harantovi. Jeho život skončil společně s Vilémem Konecchlumským z Konecchlumí na staroměstském popravišti v roce 1621. Podzvičinsko je i rodištěm nejznámějšího vojevůdce třicetileté války, Albrechta z Valdštejna, který se narodil na tvrzi v Heřmanicích mezi Dvorem Králové nad Labem a Jaroměří. Náhrobky jeho rodičů jsou dodnes patrné na zdi kostela. Zdejší kraj poskytl azyl i pronásledovaným českým bratřím po bitvě na Bílé hoře.

  • Významní lidé, zajímavá místa a lákavá současnost

V Bílé Třemešné si připomínají pobyt Jana Ámose Komenského v letech 1627-28. Podzvičinsko pamatuje i selské bouře v 17. a 18. století, z nichž je nejznámější ta, které skončila porážkou sedláků u Chlumce nad Cidlinou v roce 1775. Dobu baroka připomínají četné církevní stavby. Vyniká pavlánský klášterní kostel v Nové Pace, kostely na Pecce, v Lázních Bělohradě, v Konecchlumí, v Chodovicích, v Hořicích, v Choustníkově Hradišti, v Žirči, v Dubenci, ve Velkém Vřeštově, v Cerekvici a na Chotěborkách. Jedinečné památky se nám zachovaly na osvíceného šlechtice hraběte Františka Antonína Šporka, který si vybral Kuks za svoje sídlo v letech 1694-1724. V Kuksu můžete obdivovat kromě zachovalého hospitálu s barokní lékárnou především díla geniálního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. K nejznámějším náleží galerie soch Ctností a Neřestí před hospitálem a přírodní sochařský areál v Betlémě.

Národní obrození připomíná osobnost Václava Hanky, rodáka z Hoříněvsi. První bibliotékář Muzea království českého „nalezl“ 16. září 1817 ve věžní kobce královédvorského kostela sv. Jana Křtitele tzv. Rukopis královédvorský. Kostel dnes můžete navštívit a vystoupit až na věžní ochoz, odkud je nádherná vyhlídka. Podzvičinsko je rodištěm a působištěm známých osobností 19. století.

V Miletíně se narodil básník, archivář a sběratel K. J. Erben (1811-1870), kde má pomník a malou expozici v rodném domku. K Erbenovu odkazu se hlásí i místní velice aktivní divadelní spolek, který stojí u zrodu muzea podkrkonošského divadelnictví v miletínském zámku. Město Lázně Bělohrad je rodištěm spisovatele a milovníka Podzvičinska K.V. Raise. Jemu je věnován památník v zámeckém parku. Památky na národní cítění najdete i v Hořicích, kde byla v r. 1884 založena sochařsko-kamenická škola šířící slávu hořického pískovce. Sochy z počátku 20. století jsou umístěny ve Smetanových sadech a na vrchu Gothard, kde je i Galerie plastik. Na Hořickém Chlumu byla nad městem před druhou světovou válkou postavena jedinečná stavba věnovaná památce legionářů, která je zároveň rozhlednou a dnes se nazývá Masarykova věž samostatnosti. Dvůr Králové nad Labem je rodištěm průkopníka české taneční hudby R. A. Dvorského (1899-1966). Každý rok v březnu se ve městě koná regionální festival Dny R.A. Dvorského. Dnes je Dvůr Králové nad Labem známý především největší zoologickou zahradou v ČR a unikátním safari. Její počátky sahají až do roku 1946, ale věhlas získala s osobností Ing. Josefa Vágnera (1928-2000). V ZOO chovají více než 2300 zvířat na ploše 64 ha. Hořice se mohou pochlubit velkou sbírkou moderních soch soustředěných v Sochařském přírodním parku (sochařské sympozium) na svazích Gothardu. Současné sochařství reprezentuje i nově se rodící křížová cesta nedaleko Kuksu. Ten se kromě slavné historie a barokních soch může pochlubit i vinicí a tradicí Hubertových slavností. S dílem malíře Vladimíra Komárka se můžete setkat v Konecchlumí. Uvnitř opraveného kostela, který má nádhernou dominantní polohu na úpatí Mlázovického Chlumu, najdete velká plátna Komárkovy křížové cesty. Tradiční hudební slavnosti se konají v červnu v Lázních Bělohradě. Folklorní festival písní a tanců Pod Zvičinou vznikl díky dlouholetému působení folklorního souboru Hořeňák a mezi další významné kulturní akce patří Harantovské slavnosti historického zpěvu na Pecce - mezinárodní festival renesanční hudby. Podzvičinsko vyhledávají i milovníci motoristického sportu. V Hořicích se každoročně konají závody pod názvem 300 zatáček Gustava Havla a Štikovská rokle je každoročně dějištěm autokrosu. V Nové Pace najdete i muzeum automobilů. Z dalších sportovních podniků připomeňme známý běh Šárovcova Lhota - Zvičina nebo cyklistický maratón (MTB) Podkrkonoším se startem a cílem v Lázních Bělohradě. Tradici má i ovocnářství na jižních svazích Chlumů. Nejznámější je obec Holovousy, kde sídlí Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský a historickou odrůdu jablka Holovouské malinové si připomínají na podzimních slavnostech.

  • Přijeďte se k nám podívat!

Na Podzvičinsku si tak přijdou na své všichni milovníci turistiky, kteří se zde setkají malebnou krajinou protkanou hustou sítí značených tras pro pěší i cyklisty. V letní sezóně zde můžete využít například mnohých možností koupání v přírodních koupalištích (Pecka, Dachova, Podhorní Újezd, Milovice, Dvůr Králové nad Labem, Velký Vřešťov apod.) v zimě můžete naopak vyrazit na lákavé výlety na běžkách nebo vyzkoušet některé z menších lyžařských areálů a sjezdovek. Určitě však nezapomeňte ochutnant naše speciality jako hořické trubičky nebo miletínské modlitbičky.

 

zdroj: www.podzvicinsko.cz