Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

V neděli 14.6.2020 v čase 9,10 - 9,20hod. u autobusové zastávky proběhne sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. 

Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálního odpadu:

- obaly obsahující zbytky nebez. látek včetně olejových filtrů

- oleje a tuky

- absorpční činidla

- barvy, lepidla a pryskyřice

- rozpouštědla

- kyseliny

- zásady (hydroxid)

- nepoužitá léčiva (léky)

- pesticidy (hnojiva)

- akumulátory, baterie, články a zářivky