SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v obci Sobčice proběhne dne 17.11.2019 od 9,10-920hod. u autobusové zastávky.