r. 2018

 

Podpořeno za finanční pomoci Královéhradeckého kraje 

 

Název projektu:                                 Obnova veřejného osvětlení v obci Sobčice

Číslo smlouvy:                                  18POVU1-0104

Účel dotace:                                      18POV12 Komplexní úprava veřejných prostranství  a místních komunikací a pořízení, oprava a údržba místních technické a dopravní infrastruktury

Celkové náklady projektu:               760.606,- Kč 

Výše dotace:                                     302.400,- Kč 

Termín realizace:                              září - říjen 2018

 

Obec Sobčice v roce 2018 získala z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje dotaci ve výši 302.400,- Kč na obnovu veřejného osvětlení v obci Sobčice. V rámci tothoto projektu byla provedena komplexní výměna stávajících technicky nevyhovujících světelných těles - celkem 51 ks za nová LED svítidla s možností dálkového řízení (ústřednou) světelného toku, s vysokou světelnou účinností, s moderní konstrukcí krytů, a dále pořízení 1ks centrální řídící jednotky včetně software a 51 ks modulů pro systém řízení osvětlení. 

 

Název projektu:              Výsadba aleje k sv. Linhartu

Nadační příspěvek:       33.880,- Kč

Termín realizace:           září 2018

Popis projektu: 

Na podzim roku 2018 byla vysázena firmou Zahradnictví Květ alej z javorů k sv. Linhartu. Do projektu byly zapojeny i děti z místního hasičského sboru Sobčice, které nám pomohly s vyměřením jednotlivých stromků. Slavnostní otevření tohoto projektu proběhlo v sobotu 27.10.2018, které bylo zakomponováno do programu slavností k 100. výročí založení Československa. Projekt byl realizován za finanční podpory Nadace ČEZ. Děkujeme!

VYMĚŘOVÁNÍ STROMKŮ

BĚHEM REALIZACE 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ - přestřižení pásky