r. 2013

I v letošním roce obec Sobčice získala finanční prostředky z vyhlášených dotačních titulů.

 

 

PROGRAM OBNOVY VENKOVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 

DT 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

 

Název projektu:     Revitalizace budov obce Sobčice

Smlouva č.:             POV2013/105/HO/NEINV

Výše dotace:         498.000,- Kč

 

Popis projektu:

Tento projekt byl zaměřen na revitalizaci budov/staveb, které jsou ve vlastnictví obce Sobčice. V rámci projektu byly obnoveny 3 obecní budovy. Na budově Mateřské školy Sobčice byla vyměněna okna, vchodové dveře a opravena venkovní fasáda. Na budově hasičské zbrojnice byla vyměněna okna a dveře, zrekonstruovány garážová vrata a vnitřní stěny a strop. Na budově sportovního areálu byla provedena výměna oken a dveří a provedeny vnitřní úpravy - instalatérské a obkladačské práce. Čtvrtou aktivitou tohoto projektu byla obnova hřbitovní zdi.

Na základě výběrového řízení byli vybráni tito dodavatelé:

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

  • výměna oken a vchodových dveří  …………..............…………..          PFT, spol. s r.o., Jičín
  • oprava fasády ……………………………………………………..          Václavík a syn, Milovice u Hořic

HASIČSKÁ ZBROJNICE:

  • výměna oken a dveří ………………………………………….           DVO, spol. s r.o., Ostroměř
  • rekonstrukce garážových vrat ……………………......………           Petr Uherek, Ostroměř
  • rekonstrukce stropu a vnitřních omítek zbrojnice ...............            Václavík a syn, Milovice u Hořic

SPORTOVNÍ AREÁL:

  • výměna oken a dveří ………………………………………….           DVO, spol. s r.o., Ostroměř
  • vnitřní úpravy: obkladačské práce ……………….......……..           Václavík a syn, Milovice u Hořic
  • vnitřní úpravy: instalatérské práce ………………........…….           Štěpán Bílek, Sobčice

REKONSTRUKCE HŘBITOVNÍ ZDI:

  • kompletní rekonstrukce……………………………………..           Václavík a syn, Milovice u Hořic

 

Zhodnocení projektu:

Realizací projektu "Revitalizace budov obce Sobčice" se zkvalitnily prostory pro občanskou vybavenost - trávení volného času dětí a mládeže, setkávání lidí, pořádání kulturních akcí/slavností apod. Díky výměně oken na budově Mateřské školy Sobčice došlo už nyní v podzimních měsících úspoře energií. Původní stav oken byl havarijní. Okna a dveře téměř dosluhovaly a docházelo k velkým tepelným ztrátám. Díky výměně oken, dveří a vrat na budově hasičské zbrojnice se zkvalitnilo zázemí pro místní hasičský sbor. V rámci projektu byly opraveny prostory na ukládání hasičské techniky (byl opraven strop a natřeny omítky). Rekonstrukce hřbitovní zdi přispěla k celkovému vylepšení vzhledu obce. Poslední aktivitou projektu byla revitalizace sportovního areálu. Zde byly vyměněny okna a dveře a provedeny obkladačské a instalatérské práce. Vznikl nový hygienický koutek s toaletou. Díky těmto aktivitám projektu se zkvalitnilo zázemí pro pořádání vítání občánků, drakiády, dětského dne apod. Příští rok obec Sobčice plánuje do těchto prostor přestěhovat obecní úřad a knihovnu.

      

 

    

 

 

 

 

GRANT KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

POŘÍZENÍ A DIGITALIZACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ OBCÍ DO 1000 OBYVATEL

 

Název projektu:       Územní plán Sobčice

Výše dotace:            48.000,- Kč

Číslo smlouvy:        12RRD03-0052

 

Popis projektu:

Obec Sobčice získala z grantu Královéhradeckého kraje investiční dotaci na realizaci územního plánu obce Sobčice. Celkové náklady projektu činily 188.700,- Kč, z toho dotace činila 48.000,- Kč. Projekt byl ukončen v prosinci 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

GRANT KRÁLOVÉHRADECKÉKHO KRAJE

ROZVOJ INFRASTRUKTURY V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ DO 2000 OBYVATEL

 

Název projektu:     Vodovod Sobčice

Výše dotace:         240.000,- Kč

Číslo smlouvy:     1577/2013

 

Popis projektu:

Obec Sobčice obdržela dotaci od KÚ Královéhradeckého kraje na zpracování projektové dokumentace na vybudování vodovodu v obci Sobčice.

 

 

 

GRANT KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 

Smlouva č.:       RG/2013/018-SDH/MV/PO

Výše dotace:     71.501,- Kč

 

Popis projektu:

Dotace na nákup vybavení pro SDH, které bude použito při živelných pohromách/povodních.