r. 2012

VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

V OBCI SOBČICE

 

  • Název projektu:                Dětské hřiště v obci Sobčice
  • Garant dotačního titulu:  Ministerstvo zemědělství, Program rozvoje venkova

Obec Sobčice v roce 2010 zpracovala žádost o dotaci do III. výzvy místní akční skupiny Podchlumí o.s. Tato žádost byla vybrána k podpoře. V rámci projektu byly ve sportovním areálu instalovány 3 herní prvky, mobiliář - 2 kusy laviček, kolem hřiště byl vybudován dřevěný plůtek a byla zrekonstruována jedna dřevěná herní sestava. Celkové náklady projektu činily cca 400tis. Kč. Výše dotace 90%, tj. cca 300tis. Kč.

 

 

 

 

 

 

GRANT KRÁLOVÉHRAEDECKÉHO KRAJE

ROZVOJ INFRASTRUKTURY V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ DO 2000 OBYVATEL

 

 

Název projektu:     Vodovod Sobčice

Výše dotace:         250.000,- Kč

Číslo smlouvy:     3522/2012

 

Popis projektu:

Obec Sobčice obdržela dotaci od KÚ Královéhradeckého kraje na zpracování projektové dokumentace na vybudování vodovodu v obci Sobčice.