r. 2011

NADACE VIA

Fond kulturního dědictví "Záchrana drobných památek místního významu"

 

Ve středu 21. září se sešla hodnotící komise Fondu kulturního dědictví, aby na svém zasedání rozhodla o podpoře těch „nejlepších“ projektů zaměřujících se na záchranu drobných památek místního významu. S žádostí o grant se přitom do tohoto grantového kola přihlásilo celkem 57 uchazečů a celková suma požadovaných prostředků dosáhla 2 683 513 Kč.

Na obnovu drobných nemovitých památek měla hodnotící komise v letošním roce k dispozici celkem 618 000 Kč. Tuto částku nakonec hodnotitelé rozdělili mezi 16 projektů. Nad rámec této částky byl letos poprvé podpořen ještě 1 projekt navíc díky podpoře individuálních dárců, manželů Přerovských, kteří se tak stali patrony vybraného projektu. Celková podpora všech 17 projektů tedy dosáhla výše 657 674 Kč.

zdroj: www.nadacevia.cz

Mezi úspěšné žadatele o dotaci patří i obec Sobčice, které získala dotaci ve výši 44.000,- Kč na obnovu sakrální památky Sv. Juda Tadeáš.

 

Souhrn:

- Celkové náklady projektu:   55.000,- Kč

- Dotace: 44.000,- Kč

- Spoluúčast obce: 11.000,- Kč