r. 2010

"KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI SOBČICE"

V roce 2010 obec získala, za pomoci Mikroregionu Podchlumí, dotaci z Programu rozvoje venkova (II. výzva místní akční skupiny Podchlumí o.s.) na projekt "Komplexní revitalizace veřejných prostranství v obci Sobčice".

Projekt byl zaměřen na tři lokality obce - náves, hřbitov a veřejná prostranství v intravilánu obce. Na návsi byla provedena plošná úprava terénu, provzdušněn trávník a vysázen jeden strom. Na veřejných prostranstvích v intravilánu obce bylo provedeno odplevelení, plošná úprava terénu, založen trávník, ošetřeny a prořezány stromy. Na hřišti byly pokáceny staré stromy a vysázeny nové.

 

Další aktivitou projektu byla obnova chodníku na hřbitově o celkové výměře 137,1 m2. Byl pořízen mobiliář a zahradní traktor na údržbu zeleně.

 

  • Celkové výdaje činily ........... 479.421,- Kč
  • Dotace ................................... 90%
  • Výše dotace .......................... 377.066,- Kč

 

     

 

 

-------

pozn.: DPH 20% bylo neuznatelný výdaj.

 

"OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE"

Obec Sobčice získala dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje ve výši 381.000,- Kč na opravu místní komunikace (spojovačky).

- Dotace .................................... 381.000,- Kč (50%)

- Spoluúčast obce ................... 381.000,- Kč

 

V témže roce byl vybudován chodník ke hřbitovu a pod autobusovou zastávkou.