r. 2009

V r. 2009 Mikroregion Podchlumí získal dotaci ve výši 500.000,- Kč z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje (POV KHK) na projekt  "Vybavení Podchlumí mobiliářem a zelení", z něhož bylo podpořeno 12 obcí:

 • Bílsko u Hořic
 • Butoves
 • Chomutice
 • Kovač
 • Lískovice
 • Rašín
 • Sobčice
 • Sukorady
 • Vrbice
 • Volanice
 • Vysoké Veselí
 • Žeretice

Obce byly vybaveny lavičkami, odpadkovými koši, dětskými koutky, zelení, autobusovou zastávkou, ...atd.

Obec Sobčice pořídila z této dotace herní prvky.

- Dotace ......................... 60.000,- Kč

- Spoluúčast obce ........ 40.000,- Kč

 

Tisková zpráva

            Nastalo léto a s ním přichází i nový vzhled 12 obcí (Bílsko u Hořic, Butoves, Chomutice, Kovač, Lískovice, Rašín, Sobčice, Sukorady, Vrbice, Volanice, Vysoké Veselí, Žeretice) Mikroregionu Podchlumí, který získal v tomto roce dotaci 500tis. Kč z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na projekt "Vybavení veřejných prostranství Podchlumí mobiliářem a zelení".

            Výsadba zeleně a pořizování nového mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, dětská hřiště, autobusové zastávky apod.) jsou v plném proudu. I když realizace tohoto projektu je do konce roku, už nyní se můžete kochat novým dětským hřištěm v obci Vrbice a Žeretice. V obcích Butoves, Kovač, Lískovice, Chomutice a Vysoké Veselí byly dokončeny zahradnické úpravy a výsadba zeleně. Obyvatelé obce Kovač a Volanice se mohou těšit na nové odpadkové koše a květináče. V Sukoradech, Kovači a ve Vrbici přibudou nové lavičky. V Rašíně bude vyměněna nová autobusová zastávka. Nesmíme zapomenout na zbylé 2 obce Mikroregionu Podchlumí – Bílsko u Hořic a Sobčice, které taktéž připravují realizaci nového mobiliáře. Už brzy se na dětském hřišti v Sobčicích objeví nové houpačky. Pro milovníky cyklistiky a pěší turistiky bude v obci Bílsko u Hořic připraveno odpočinkové místo s mapou turistické oblasti Podzvičinsko, informacemi o obci a fotografiemi.  

            zdroj: www.podchlumi.cz