Pokyny k třídění olejů z domácností

Pokyny k třídění olejů z domácností:

DO SBĚRNÉ NÁDOBY PATŘÍ:

- přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.