Návrh železničního jízdního řádu 2019/2020 v KHK

Královéhradecký kraj předkládá obcím a cestujícím k připomínkování návrh železničního jízdního řádu 2019/2020 pro tratě v KHK. 

Veškeré informace naleznete zde