Návrh Závěrečného účtu obce Sobčice za rok 2019

Návrh Závěrečného účtu obce Sobčice za rok 2019. 

Vyvěšeno: 
Sobota, 6. Červen 2020
Sejmuto: 
Středa, 24. Červen 2020