Knihovna

Vítejte na stránkách knihovny Sobčice

O knihovně

      V naší obci bylo o knihovně uvažováno již kolem roku 1885. Ve starých archiváliích jsou zaznamenány boje dvou skupin zastánců veřejného života v obci. Na straně jedné pan farář a proti němu pan mlynář. Oba o obecní knihovnu usilovali, oba věděli, že je to důležitý kulturní počin, ale nemohli se shodnout na titulech, které se mají občanům půjčovat. Pan farář upřednostňoval katolickou literaturu a pan mlynář obhajoval literaturu novou, moderní.
V konceptech dopisů pana faráře si lze přečíst, jaké mezi sebou vedli půtky o některé autory. Za žádnou cenu se do obce nesmějí dostat výtisky spisovatele – jak pan farář píše - “pisálka Wernea”. Dnes je to úsměvné. Obecní knihovna přes všechny nesrovnalosti v obci vznikla. Měla i své razítko: Čtenářsko-ochotnická beseda “Neruda”. Hned z toho poznáme, že zvítězil pan mlynář a stoupenci moderní literatury.
Ještě dnes můžeme listovat ve sto let starých záznamech o výpůjčkách. Je tam například zachyceno, jak dnes už úplně stará paní si jako školačka chodila pravidelně půjčovat knihy k panu knihovníkovi.
Pokud se pamatuji, vystřídalo se v místní knihovně několik knihovníků. Většinou to byli učitelé z místní školy, pak pracovník MNV či nadšený knihovník amatér. Někomu se dařilo, jinému méně. I knihovna měnila své názvy: Osvětová beseda “Neruda”, Lidová knihovna, Veřejná knihovna a Obecní knihovna. Největší krizí procházela naše knihovnička po roce 1989. Tehdy dokonce na několik let úplně utichla.

 • Knihovnice:          Jitka Šidáková
 • E-mail:                   knihovna.sobcice@centrum.cz
 • Adresa:                  Sobčice 25, 508 01 Hořice
 • Půjčovní doba:     středa 14,30 - 19hod.
 • Internet:                 středa 14,30 - 19hod. (jindy - kdykoliv po dohodě)

 

Nabídka knihovny: 

 • Půjčování knih a časopisů
 • Zajišťování MVS - meziknihovní výpůjční služba
 • Bezplatný přístup na internet
 • Tisk dokumentů černo/bílý ( poplatek)
 • Vyhledávání v katalogu knih (Souborný katalog ČR)
 • Školička práce na počítači
 • Soutěže a hry pro děti
 • Tvořivé dílny
 • Výstavky

- Knihovna odebírá časopis Grand Biblio