Drobné sakrální památky

  • SOCHA sv. LINHARTA na kamenném podstavci s reliéfem sv. Jana Křtitele

se nachází ve volné krajině na rozcestí polních cest západně od obce Sobčice. Na přední straně nápis: „Statet stault – se Mser a DeVotosos VLo – sobs Chl crns lex Voto“ a na soklu dole: „Deate LeonarDe groehape lons AgVa LI Vet anll la NeS Vo Vevtes absoL Ve“. Obnoven L.P. 1894 nákladem manželů Václava a Anny Maťátkových. Přestavěn a opraven L.P. 1909.

 

  • SOCHA sv. VOJTĚCHA na kamenném podstavci

se nalézá severně od obce při pravé straně silnice směrem na Podhorní Újezd. Na přední straně podstavce nápis: „sanCtUs – AdaLbertUs – opeMConferat – nefVLgVrcranDo – aC – teMpestas – noCeat“. Datována k roku 1760 a obnovena 1890 k 900. výročí Vojtěchovy mučednické smrti.