19.-28.3. Harmonogram prací opravy komunikace u hřiště

Obec Sobčice – harmonogram prací opravy MK na p. č. 722

3/2018

- 19. – 22. 3. Vytyčení stavby a zařizovacích předmětů, mytí komunikace – bez dopravního omezení

- 23.3. Označení stavby dopravními značkami, odstranění asfaltového povrchu z křižovatky, odstranění nerovností v trase komunikace – s dopravním omezením od 7:30-15:00 hod

- 26.3. Oprava výtluků,zhotovení ložné vrstvy z asfaltového recyklátu + přípravné práce před pokládkou - s dopravním omezením od 7:30-15:00 hod

- 27.3. Zhotovení spojovacího postřiku, pokládka asfaltové vrstvy - komunikace od 7:00 hod zcela uzavřena do následujícího rána

- 28.3. Zhotovení krajnic + úklid staveniště