Veřejné zasedání OZ Sobčice

Veřejné zasedání OZ Sobčice se bude konat ve středu 4.4.2018 od 18,30hod. na OÚ Sobčice.

 

Program:

1. Žádost o změnu ÚP

2. Žáosti o finanční dar

3. Sml. o zřízení věcného břemene 

4. Zpacování posudků na stromy

5. RO č. 1/2018

6. Kanalizace - výběr dodavatele na pročištění

7. Výsadba zeleně

8. Různé

9. Závěr

Vyvěšeno: 
Středa, 28. Březen 2018
Sejmuto: 
Středa, 4. Duben 2018