Veřejné zasádání OZ, 23.2.2018 od 16hod.

Veřejné zasádání OZ Sobčice se bude konat v pátek 23.2.2018 od 16 hod. na OÚ Sobčice.

 

Program zasedání:

1.Žádosti o finanční dar

2. Smlouva o budoucí sml. o zřízení věc. břemene

3. MŠ

4. Kontrolní řád fin. výboru obce Sobčice

5. Stočné

6. Různé - info o činnosti obce

7. Závěr

Vyvěšeno: 
Úterý, 6. Únor 2018