Veřejné zasádání OZ, 23.2.2018 od 16hod.

Veřejné zasádání OZ Sobčice se bude konat v pátek 23.2.2018 od 16 hod. na OÚ Sobčice.

 

Program zasedání:

1.Žádosti o finanční dar

2. Mateřská škola Sbčce

3. Kontrolní řád finančního výboru obce Sobčice

4. Stočné

5. Sml.o buodcí sml. o zřízení věc. břemene

6. Sml o zřízení věc. břemene

7. Rozpočtové opatření č. 10/2017

8. Program obnovy venkova KHK podání žádosti dotaci

9. Různé

10. Závěr

 

Vyvěšeno: 
Úterý, 6. Únor 2018
Sejmuto: 
Pátek, 23. Únor 2018