Velkoobjemový odpad

Ve dnech 12. - 15. října 2018 budou v obci Sobčice

(u obchodu se smíšeným zbožím a hasičské zbrojnice)

přistaveny velkoobjemové kontejnery na odpad, který nelze jinak vytřídit.