Vánoční chrámový koncert

Vánoční chrámový koncert 

v kostele sv. Prokopa