Slavnosti holovouských malináčů

Slavnosti holovouských malináčů se budou konat v sobotu 7.10.2017 od 13 hodin na návsi v Holovousích.