r. 2018

 

Podpořeno za finanční pomoci Královéhradeckého kraje 

 

 

Název projektu:                                Obnova veřejného osvětlení v obci Sobčice

Číslo smlouvy:                                  18POVU1-0104

Celkové náklady projektu:

Výše dotace:                                     302.400,- Kč 

Termín realizace:                              září - říjen 2018

 

Obec Sobčice v roce 2018 získala z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje dotaci ve výši 302.400,- Kč na obnovu veřejného osvětlení v obci Sobčice. V rámci tothoto projektu byla provedena komplexní výměna stávajících technicky nevyhovujících světelných těles - celkem 51 ks za nová LED svítidla s možností dálkového řízení (ústřednou) světelného toku, s vysokou světelnou účinností, s moderní konstrukcí krytů, a dále pořízení 1ks centrální řídící jednotky včetně software a 51 ks modulů pro systém řízení osvětlení.