PŘEMÍSTĚNÍ POPELNICE NA KOVY

Popelnice na kovy byla přemístěna k hasičské zbrojnici.

Zákaz odkládání odpad všeho druhu (skla, plastů, papírů) mimo kontejney.