VÍTÁME VÁS NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

OBCE SOBČICE

 

  

 

Obec Sobčice s 304 obyvateli leží 8,5 km západně od Hořic, v úrodné, mírně zvlněné krajině v 252 m nad mořem, na pravém břehu řeky Javorky. Od severu je chráněná hřbetem mlázovického Chlumu. Z ostatních světových stran je krajina otevřená.  Katastr obce měří 365 ha zastavěné plochy, zemědělské půdy, vodní plochy, travních a lesních porostů. Obci nalezneme školku, místní hostinec, hřbitov, kostel sv. Prokopa, zámeček, který je po generální rekonstrukci a je ozdobou obce. Další historickou památkou jsou sochy, které se nalézají u každé z cest vedoucích do Sobčic. Velkou zajímavostí okolí obce jsou čtvrtohorní usazeniny. Ve vrstvách písku lze nalézt překrásné ukázky nerostů, např. achátů, jaspisů a karneolů.

 

Informační povinnost

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů.

Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu a Facebooku.

Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

Každý má možnost podat za způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

 

Správce Osobních údajů:

Obec Sobčice

Sobčice 25, 508 01 Hořice

IČ: 00272108,

tel.: 724 180 458 (starostka obce), email: ou@sobcice.cz,

úřední hodiny: každou středu od 17 – 19 hodin.

Pověřenec pro osobní údaje:

Jaroslava Bucková, email: sobcicegdpr@seznam.cz, tel.: 602 607 451,

 

 

 


 

BESEDA

Zář
19

Ve středu 26.9.2018 od 17 hodin se na sále obecního hostince koná beseda s pracovníky firmy ENVIROX.

Program: 

- zhodnocení výsledků stavu obecní kanalizace

- ukázka videí

- návrhy možných řešení

- diskuze

 

Publikoval obec číst dál

Slavnosti holovouských malináčů

Zář
19

Obec Holovousy ve spolupráci s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským Holovousy s.r.o. Vás zvou na 16. ročník sousedského setkání.

Slavnosti se konají v sobotu 6.října 2018 od 13:00 hod. v prostranství návsi v Holovousích.

Více informací v přiloženém plakátu.

Publikoval obec číst dál

Běh tří řek

Zář
19

Obecní úřad v Chomuticích ve spolupráci se zájmovými organizacemi pořádá 3. ročník běhu po okolí.

Dne 28.9.2018 od 9:00 na fotbalovém hřišti.

Více informací v příloze.

Publikoval obec číst dál

Drakiáda

Zář
05

Obecní úřad Sobčice vás srdečně zve na tradiční Drakiádu, která se koná v sobotu 22.září 2018 od 14 hodin na místním hřišti.

Publikoval obec číst dál

Stránky

Subscribe to Obec Sobčice RSS