Mateřská škola Sobčice

 • Adresa: Sobčice 58, 508 01 Hořice
 • Telefon: +420 602 338 281
 • e-mail: hornikova.blanka@centrum.cz
 • ředitelka: Blanka Horníková
 • zřizovatel: obec Sobčice

Rodiče ať nemají vrásky, podívejte se na obrázky,
jaké pěkné to zde máme a co tu všechno děláváme.
Všichni jsou srdečně zváni, podívejte se do školky s námi,
ale pěkně potichoučku, děti už si hrají v hloučku,
tak ať děti nerušíme a o školce se vše dovíme.

            Školka je zaměřena na rozvoj individuální osobnosti dítěte se zaměřením na jeho zvláštnosti a rozvíjení volních vlastností. V průběhu celého dne při všech činnostech, na spolupráci s rodinou, na vytváření atmosféry pohody, radosti, tvořivosti a sounáležitosti. Podporuje zdravý fyzický vývoj dítěte přiměřeně k jeho věku. Ve výchovné práci nabízíme dětem základní pravidla chování a jednání ve skupině, vytvoření vnitřního řádu, který by jim pomohl orientovat se v běžných životních situacích. Ve spolupráci s rodinou respektujeme rodinu jako partnera s porozuměním pro vlastní volbu výchovného stylu a životních hodnot u svých dětí. Pomáháme vytvořit podmínky pro citovou vazbu mezi rodičem a dítětem. Cílem vzdělávacího programu je, aby děti získaly informace z mnoha oblastí života a postupně se u nich rozvíjely dovednosti, schopnosti a vědomosti s ohledem na věkové zvláštnosti a individuální potřeby dětí. Každodenními činnostmi jsou naplňovány průběžné cíle: sebeobsluha, hygiena, socializace, vůle, chování, pěstování morálních a společenských hodnot. Nabízíme činnost v oblasti logopedie a výtvarné činnosti. Ve vztahu k obci je MŠ otevřeným místem, které se snaží umožňovat pocit sounáležitosti a pevných vztahů k obci a k lidem zde žijícím.

 

Charakteristika školky

            MŠ je jednotřídní, kapacita je 28 dětí. Školka je umístěna ve vesnici Sobčice. Budova je vytápěna elektrickým topením. Součástí školky je i školní zahrada. Výhodou je okolní krásná příroda. S dětmi pracují 2 učitelky. O prostory MŠ se stará 1 provozní pracovnice, která zároveň připravuje svačiny pro děti a vydává obědy, které se dováží z MŠ Vojice. Na školní zahradě je nově vybudované pískoviště a domeček pro děti. Během podzimních měsíců bude doplněno novými průlezkami. Třída a herna jsou vybaveny novým nábytkem, který byl pořízen v průběhu 2 let. Nábytek umožňuje dětem nový výběr hraček, her, stavebnic a výtvarných potřeb pro rozvíjení dětské tvořivosti. V herně jsou zabudovány ribstole, do vybavení pro spontánní pohyb dětí neodmyslitelně patří švihadla, gymnastické míče, hopsadla, nově zakoupený a dětmi velmi oblíbený barevný padák. V herně jsou pro děti nově zřízeny herní koutky – kadeřnictví a nová kuchyňská linka. Do ložnice, ve které děti po obědě odpočívají, byla zakoupena nová lehátka, která splňují hygienické požadavky. V roce 2008 bylo v MŠ zrekonstruováno sociální zařízení, které také splňuje hygienické požadavky na celkový počet dětí. Průběžně uveřejňujeme příspěvky do sobčického zpravodaje, který je vydáván místním obecním úřadem. Prezentujeme se i na veřejnosti – besídky, karneval, Den dětí, mikulášská besídka apod. Pracujeme dle Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program se jmenuje „Rok v mateřské škole“. Je to ucelený plán rozpracovaný do týdenních témat. Byl vytvořen jako souhrn všech aktivit a možností, které nabízí přímo budova a vybavení v ní, zahrada, prostředí, příroda, samotné Sobčice a okolí.

Tradice naší MŠ

 • oslava narozenin a svátků dětí ve třídě
 • besídky pro rodiče
 • karneval pro děti
 • loučení se zimou
 • vítání jara
 • táborák
 • oslava dětského dne
 • rozloučení s předškoláky
 • akce pro děti dle zájmu a nabídek různých institucí.