KONTEJNER NA OLEJ Z DOMÁCNOSTÍ

K obchodu se smíšeným zbožím byl přistaven žlutý kontejner na JEDLÉ POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE.

Ostatní oleje nesmí být do sběrné nádoby ukládány.

Surovina musí být do sběrné nádoby umístěna v uzavřené plastové nádobě - např. PET lahvi. 

Vývoz kontejneru bude probíhat 1x měsíčně.