Foto z vítání občánků a rozsvícení vánočního stromu

V záložce KULTURA - kultura r. 2017 naleznete nové fotografie z "Vítání občánků" a "Rozsvícení vánočního stromu".